รายนามลูกค้าที่เคยใช้บริการกับ ฟาสต์ มูฟวิ่ง 

กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏุราชกุมาร
สำนักงานกระทรวงยุติธรรม
โครงการหมู่บ้าน MACNOLIAS
บริษัท เคคะคุ จำกัดบริษัท  คอนแท็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด
บริษัท เวอทิโก จำกัดวาคอน โอวายเจ
บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเดีย ไอดี จำกัด บริษัท  มายา แชนแนล จำกัดมูลนิธิฟรีแลนด์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานธนาคารออมสิน
บริษัท  อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัดบริษัท  อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย  จำกัดคุณฐิตินาถ ณ พัทลุง
 
Advance Interfreight Express Co., Ltd.
AMITIE'
Avery Dennison (Thailand) Ltd.
A.R.M CO., LTD. ( บ. ผลิตเครื่องปรับอากาศ TRANE )
ASIA PACIFIC HATHOR TRADING (THAILAND) CO., LTD.
ASIAN MOTIFS CO., LTD.
 
B.W.L (THAILAND ) CO., LTD.
 
CONDOMINUM THE PARK CHIDLOM PROJECT ( HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED )
CONTANGO CO., LTD.
 
Data One Asia (Thailand) CO., LTD.Diethelm Limited
 
FORUM - ASIA
GET ON TECNOLOGY CO.,LTD.
HEILER (SIAM) LTD.
 
IBESU SEAFOODS CO., LTD.
IIMC CORPORATION CO., LTD.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
 
JICA
 
KING FISHER CO., LTD.
NEW GENERATION CO., LTD.
 
PREMETRICA CO., LTD.PREMAS (THAILAND)  CO., LTD.
PHOL DHANYA CO., LTD.
PLUS PROPERTY CO., LTD.
PRIME  PROPERTIES  CO., LTD.
 
SIAM PALAGON SHOPPING CENTER (THE MALL GROUP)
SPECTRUM INTERNATIONAL CROP
SUTEE GROUP (LOGISTICS MART CO., LTD.)SVOA Public Company Limited
SWIZZ INTERNATIONAL AIR LINESSYSTEM 2000 Co., LTD.
 
TAKARA REAL ESTATE CO., LTD. THAIKO EXPO  CO., LTD.
TCEB( THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) (องค์การมหาชน )
THAI Y.G.T CO., LTD.
THE MALL GROUP
 
YAGI CO., LTD.